با سلام و احترام

نظر به شرایط عمومی بیماری کرونا در صورت بهبود شرایط همایش به صورت حضوری در شهر تهران برگزار خواهد شد 

در غیر اینصورت همایش به صورت مجازی و الکترونیکی برگزاری خواهد گردید

متعاقبا شرایط برگزاری و لینک برگزاری اطلاع رسانی خواهد شد.